fredag 20 maj 2016

Värderingar

Vad är rätt och fel? Vad är rättvisa?


a) De tio budorden i bibeln är en uppsättning etiska regler. Läs och rangordna dem
enligt din uppfattning. Vilka regler värderar du högst? Vilka värderar du mindre?


1)du ska inte tillbe eller dyrka andra gudar
2)du ska inte tala illa om din Gud
3)låt söndagen vara en särskild dag till Guds ära
4)visa respekt för dina föräldrar
5)du ska inte döda eller skada någon
6)du ska inte leva lösaktigt eller ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet
7)du ska inte stjäla från någon
8)du ska inte ljuga
9)du ska inte kräva att få ta del av din nästas arv eller vara förälder åt hans barn
10)du ska inte vara avundsjuk på något som andra har


b) Finns det regler som du anser är onödiga? Saknar du några regler?


c) Vad innebär ”den gyllene regeln”?


d) Ska man göra saker för sitt eget bästa och vad som är bäst för dig själv, eller ska man försöka göra saker för allas bästa?


e) Berätta vad dessa etiska modeller betyder: pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik.


f) Att ljuga anser de flesta är fel. Men är det alltid fel att ljuga? Finns det situationer då
en lögn kan vara berättigad? Resonera kring problemet utifrån de tre etiska
synsätten.


g) Dödsstraff - rätt eller orätt?


1910 skedde den sista avrättningen i Sverige. Johan Alfred Ander som dömts för ett
brutalt rånmord avrättades en tidig morgon i november på Långholmen i Stock-
holm. I Sverige, liksom i de flesta andra länder i världen, är nu dödsstraffet sedan
länge avskaffat. Dock finns det än idag kvar i flera länder, bland annat Kina och
I tidningar och på nätet kan man nästan dagligen läsa om hemska brott. Det kan till
exempel handla om massmord eller grova sexualbrott. I dessa sammanhang brukar
ibland frågan om dödsstraff dyka upp. Vissa menar att dödsstraffet borde införas igen
i Sverige, medan andra menar att det är fel väg att gå.


Uppgift: Resonera och argumentera kring om det är rätt eller fel med dödsstraff.
Du ska använda de etiska modellerna från föregående uppgift när du resonerar.
Tänk på att en och samma modell kan användas för att argumentera både för och emot
dödsstraff.


Om du vill så kan du inleda din text med någon av nedanstående meningar:


• Om dödsstraff är rätt eller fel kan man diskutera. En konsekvensetiker menar troli-
gen att...


• En pliktetiker skulle antagligen säga att...


• Jag tror att en sinneslagsetiker förmodligen skulle...


”Även om alla har samma åsikt kan alla ha fel.”

Bertrand RussellETIK OCH MORAL

 
ETISKA MODELLER

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar