tisdag 5 april 2016

INFÖR FÖRHÖRETAtt kunna:

- Varför blev det krig? Vilka orsaker (mellankrigstiden osv.)

- Hur gick det- och varför gick det så? (Ange några viktiga händelser som kom att påverka kriget)

- Hur slutade kriget- varför slutade det så? (Vad - nämn ”typ” tre orsaker till att det gick som det gick)

- Vad blev konsekvenserna av kriget? (Ja, vad hände sen- i stora drag)

- Vad var förintelsen. Hur kunde det hända? (nämna orsaker till att Förintelsen faktiskt ägde rum)

- Hur var situationen för Sverige under andra världskriget? (hur var Sveriges roll. Neutrala, eller?)


Om du vill träna:

- Boken/häftet

- Genomgångar

- Filmerna:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar