tisdag 8 mars 2016

Lektionspasset den 8/3


Frågor till Schinlders list - att diskutera

1) Diskutera i grupper. Anteckna stödpunkter för en redovisning av vad ni kom fram till.- Enligt de lagar nazisterna instiftade saknade judarna mänskliga rättigheter i samhället. Goeths och de andra förövarnas agerande var i den meningen egentligen inte brottsligt ”enligt lagen”. Finns det objektiva moraliska normer eller mänskliga rättigheter som gäller för alla människor och kulturer oberoende av stiftade lagar och situation? Är det exempelvis mindre omoraliskt att döda i krig än i fredstid?

-  Diskutera varför Schindler beslutar sig för att till varje pris rädda judarna. Var går gränsen mellan att vara ”man” eller ”mördare”? Hur sent kan man byta sida för att förvandlas från ”medlöpare” till ”hjälte”?

- Vilka moraliska skyldigheter har vi att agera mot orättvisor och förtryck i ett samhälle – även om det kanske strider mot gällande lag. Är en passiv medborgare som inte opponerar sig mot förtryck och orättvisor själv delaktig i detta förtryck?


2) - Länk till arbetsuppgifter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar