torsdag 11 februari 2016

LEKTIONEN 12/2
(Förhöret gör vi på tisdag)


Den stora frågan:

"Vad handlade andra världskriget om, egentligen? Var det en kamp

om makten i världen, en kamp mellan demokrati och diktatur?"


Dessa delar ska vi arbeta med:
  • Krigets förlopp
  • Förintelsen
  • Sveriges roll
  • Efterkrigstiden
  • Sverige efter kriget
  • Kalla kriget
2) Begrepp (skriv ned förklaringar på begreppen):

Ockupation
Kapitulation
Axelmakterna
De allierade
Neutralitet
Invasion
Civilbefolkning
Terrorbombning
Folkmord
Förintelsen

3) Vissa händelser påverkar historien mer än andra. I denna övning får du fundera på för vilket
land eller allians en avgörande händelse var en framgång eller förlust.

a) Skriv för varje händelse vilken nation, allians eller ideologi som vann respektive
förlorade på just den händelsen. Ta hjälp av filmen och böckerna.


1939 Blixtkrig mot Polen.

1940 Danmark och Norge ockuperas.

1940 Holland, Belgien och Frankrike ockuperas.

1940 Slaget om Storbritannien.

1941 Tyskland anfaller Sovjetunionen.

1941 Japan anfaller Pearl Harbor.

1942 Slaget vid El-Alamein.

1942 Slaget om Stalingrad.

1943 Mussolinis diktatur faller.

1944 Dagen D, invasionen av Normandie.

1945 Hitler begår självmord.

1945 Tyskland kapitulerar.

1945 Atombomberna fälls över Hiroshima och Nagasaki.


b) Vilka tre händelser tror du hade störst betydelse för de allierades seger? Ringa in

och motivera. 

c) Skicka in dina händelser i formuläret nedan. Du behöver inte skicka med motiveringen, de tar vi vid nästa tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar