måndag 12 oktober 2015

Rika och Fattiga länder år 9

Rika och Fattiga länder en analysuppgift

Nu har vi jobbat med rika och fattiga länder och det är dags för er att analysera två sådana länder.

Välj länder

Börja med att välja två länder du tycker verkar intressanta att jämföra. Det ska vara två länder som  skiljer sig åt i bl.a ekonomisk utveckling. Använd länken nedan för att hitta ett rikt och ett fattigt land enligt BNP-måttet.

Geografisk fakta

Lär dig mer om länderna genom att ta reda på ”geografiska fakta” som 


I vilken världsdel ligger landet
huvudstad, 
areal, 
klimat 
export 
import, 
naturtillgångar 
folkmängd
befolkningstäthet

Styrelseskick
Ta reda på hur landet styrs. 
Är det en demokrati eller diktatur. 
Statsminister, President eller Kung. 
Har man fria val? 
Hur ser deras demokratiindex ut?

Ekonomi och näringsliv

Ett lands ekonomiska utveckling hänger samman med näringslivets uppbyggnad och vilken typ av varor som exporteras och importeras. Jämför följande:
 • BNI/capita (Bruttonationalinkomst per person)
 • hur stor del av arbetskraften som är sysselsatt inom jordbruk
 • vilken typ av varor som exporteras och importeras (jämför råvaror med industrivaror)

Andra jämförelsetal

Här är förslag på fler välfärdsfaktorer som ni kan jämföra:

 • antal tv-apparater per invånare
 • antal datorer per invånare
 • antal dagstidningar per invånare
 • förbrukning av elkraft, kWh per person och år
 • koldioxidutsläpp, ton per person och år
 • Fertilitet
 • Hur många % lever i extrem fattigdom
 • Hur stor del av befolkningen är undernärd?
 • Hur stor är barnadödligheten?
 • Hur många använder internet
 • Hur många mobilabonnemang

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar